Kategoriler
Aktüel

Gölün içinde kirli çamur tankı!

Hollanda’da küçük kanal olan IJssel’in ağzında bulunan Ketelmeer gölünün ortasında kocaman dairesel bir çukura “IJssel’in Gözü” adı verildi. 1 kilometre çapında ve 45 metre derinliğindeki çukur, gölün tabanından taranan kirli çamur için depolama tankı görevi görüyor.

1950 ile 1990 yılları arasında Ketelmeer gölü, Ren ve IJseel nehirleri aracılığıyla fabrikaların zehirli endüstriyel atıkları nedeniyle aşırı şekilde kirlenmişti. Bu kirlilik sadece Hollanda’daki değil, Almanya, İsviçre ve Fransa’daki nehirlere yayıldı. Bu kirlenmiş çökelti, kalın bir çamur tabakası halinde Ketelmeer gölünün dibine oturdu. Kirliliğin yeraltı sularına da bulaşması ya da Hollanda’daki en büyük göl ve ayrıca tarım ve içme için temiz su kaynağı olan IJsselmeer gölünün temiz sularına da yayılmasından korkuluyordu. Ayrıca bu göl ayrıca yelkencilik gibi eğlence faaliyetleri için imkan sunuyor.

1994 yılında bu kirli tortunun göl tabanından kaldırılması için bir karar verildi. Kadmiyum, nikel, kurşun, arsenik ve civa gibi zehirli maddelerin ve metallerin çevrede yaşayanların sağlığını tehdit ediyordu. 1996-1999 yılları arasında IJsseloog inşa edildi. 1 kilometre çapında ve 45 metre derinliğindeki çukur 20 milyon metre küp çamur tutuyor. Sızıntıyı önlemek için deponun tabanı balçıkla kaplandı. Temizlenen kum diğer yerlerde inşa için kullanılacak.

Tabanın taranmasına 2000 yılında başlandı ve tamamlanmasının 20 yıl sürmesi bekleniyor. Depo tamamen dolduğunda üzeri kum ve balçık katmanlarıyla kapatılacak. Ada ve  bataklık arazi doğa amacıyla kullanılacak. Balçık deposunun doğusunda 2 yapay ada oluşturulacak ve kaz, kuğu, dağ ördekleri gibi su kuşları adaya geldi bile. (Vasfiye Özcanbaz)