Kategoriler
Yaşam

Çalışanlar önce motivasyon, sonra maaş diyor

Çok uluslu ve ulusal şirketlerde, 36 farklı sektör çalışanının katıldığı ankette yöneticilerin çalışanlardan beklentileri ve yöneticilerin çalışanlara karşı sorumlulukları gözler önüne seriliyor.

Yöneticilerin çalışanlardan beklentileri arasında ilk iki sırayı yüzde 95 oranıyla şirket imajını koruyup şirketi desteklemeleri ve şirketin yanında olmaları yer alıyor. Üçüncü ve dördüncü sıradaki talep, yüzde 94 ile çalışanların kendilerini değerli hale getirecek gelişim fırsatlarını takip etmeleri, şirketteki değerlerini yükseltmek için becerilerini geliştirmeleri. Beşinci sıradaki yönetici beklentisi ise yüzde 93 ile çalışanların şirket genelinde gerçekleşen değişime katkıda bulunmaları.

Çalışan performansını fırsat belirliyor

Raporda, yöneticilerin çalışanlara karşı sorumlulukları da mevcut. Yöneticilerin ilk sorumluluğu yüzde 93 ile en yüksek performans için destek sunmak. Çalışanlara şirket içerisinde gelişim fırsatı sağlamak yüzde 91 ile ikinci sırada yer alıyor. Bunu yüzde 89 oranıyla yeni, zorlu performans gerekliliklerine uyum sağlamaları için imkân tanımak ve şirket içerisinde çalışanların yükselmelerine yardımcı olmak izliyor. Sektörün sürekli yükselen standartlarına karşılık vermelerine yardımcı olmak ise yüzde 86 oranıyla dördüncü sırada.

Destek ilk, maaş ikinci sırada

Ankete katılan yöneticilere göre, çalışan bağlılığını “motivasyon, adanmışlık, kararlılık, pozitif ve tatmin edici bir ruh hali” ifade ediyor. Çalışan bağlılığındaki en kritik faktörün “bağlı bulunan yöneticinin desteğini almak” olduğu belirtiliyor. Maaş ve güven, bu faktörü takip eden diğer iki önemli öğe. Şirketlerin en çok önem verdiği gündem başlıkları arasında liderlik gelişimi ilk sırada yer alıyor. Çalışan bağlılığı ikinci, şirketin değişime karşı uyumluluğu üçüncü sırayı oluşturuyor.